ชุบสีEDPคืออะไร


ชุบสีEDP คือตัวย่อของการเคลือบสีด้วยระบบไฟฟ้าหรือการชุบให้เรียบบนพื้นผิวโลหะด้วยระบบไฟฟ้า

1.ระบบการเคลือบอัตโนมัติช่วยลดเวลาการทำงานและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ    ในการผลิต

2.สามารถเคลือบความหนาได้อย่างสม่ำเสมอและเรียบ

3.สามารถเคลือบถึงส่วนต่างๆที่สเปรย์ธรรมดาไม่สามารถเข้าถึงได้

4.ติดแน่นมากกว่าการเคลือบปกติและไม่เป็นสนิม

5.ระบบเครื่องกรองสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

6.วัตถุดิบที่เคลือบไม่สามารถติดไฟได้ง่าย

7.ช่วยลดอันตรายและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม