ข้อมูลบริษัท


พศ 2528     เริ่มก่อตั้งบริษัท หงส์ กวง อิเลคโทรเดโพซิชั่น โค้ทติ้ง จำกัด ในไต้หวัน

พศ 2529     ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการทดลอง

พศ 2531     ได้จัดตั้งระบบการบำบัดน้ำเสียขึ้น

พศ 2540     ได้ก่อตั้ง บริษัท หงส์ หยี้ เคมีคอล จำกัด ขึ้น ในไต้หวัน

พศ 2546     บริษัท หงส์ กวง อิเลคโทรเดโพซิชั่น โค้ทติ้ง จำกัด และ บริษัท หงส์ หยี้                       เคมีคอล จำกัด รวมกัน เป็น เครือเดียวกัน ตั้งอยู่ที่เมืองจาง ฮั้ว และ                               อำเภอ ฮวา ถาน ที่ไต้หวัน

พศ 2547     ได้เริ่มก่อตั้งบริษัท หงส์ กวง อิเลค โทรเดโพซิชั่น โค้ทติ้ง จำกัด ใน                              ประเทศไทย

พศ 2556     บริษัท หงส์ หยี้ เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งที่จังหวัดชลบุรี

browser suggestion: Google Chrome