อุปกรณ์ห้องแล็ป


เครื่องวัดค่า PH

เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวัดค่ามาตรฐานอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวัดอุณหภูมิ

เครื่องซอสสเปรย์

เครื่องวัดความหนา


เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ

เครื่องทดสอบเคมี

เครื่องทดสอบการยึดเกาะ

เครื่องทดสอบความแข็ง

เครื่องวัดความหนา