วิสัยทัศน์

หงส์ กวงฯได้เจริญเติบโตอย่างมั่งคง และพัฒนาการเติบโตอย่างรวดเร็วจนสามารถผ่านการรับรองระบบ ISO 9001ระบบการจัดการด้านคุณภาพ และ ISO/TS 16949 ระบบการจัดการที่มีคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และยังมีห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ดังนั้น จึงได้ก่อตั้ง บริษัท หงส์ หยี้ เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด  ใช้ระยะเวลาไม่ถึงปีในการทำให้บริษัท หงส์ หยี้ฯได้ผ่านระบบการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO/TS 16949 และ ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและได้พิสูจน์แล้วว่าบริษัทฯมีความสามารถที่จะลดการปล่อยมลพิษและระบบการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยการปล่อยรีไซเคิลน้ำเสียเพื่อประหยัดพลังงานและวัตถุดิบ และในอนาคตบริษัทยังคงมุ่งมั่นเน้นที่จะพัฒนาธุรกิจและการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยบริการที่ดีที่สุด